EcoBins Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01.2017 na „Zakup infrastruktury B+R w celu opracowania przez Ecobins Sp. z o.o. czujników do pojemników na odpady komunalne i segregowane oraz systemu zarządzającego zbiórką odpadów”.

ECOBINS_1.2_RPOWZ_zapytanie