EcoBins City

Nowoczesne rozwiązanie dla gospodarki odpadami Nowe rodzaje pojemników i inteligentne rozwiązania informatyczne w gospodarce odpadami Zamów ofertę
EcoBins City
https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/11.png
Kontrola dostępu Otwieranie pojemników przy pomocą kart i tagów RFID wydawanych mieszkańcom.
https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/22.png
Monitoring pojemników Monitoring zapełnienia z funkcją prognozowania przepełnień oraz innych parametrów pracy pojemników.
https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/33.png
Optymalizacja tras Optymalizacja tras ekip opróżniających uwzględniająca bieżące i przyszłe zapełnienie pojemników.
https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/44.png
Kontakt z mieszkańcami Aplikacja mobilna do odbierania zgłoszeń mieszkańców o problemach z pojemnikami.
JAK TO DZIAŁA
https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/08/city1-1.png

W pojemnikach montuje się urządzenia
do zdalnego monitoringu,
wyposażone w ultradźwiękowy
czujnik poziomu wypełnienia,
czujnik temperatury i odchylenia od pionu.

https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/08/city2-1.png

Czytnik kart lub tagów RFID rejestruje każde otwarcie
pojemnika i przesyła do systemu dane: identyfikator karty dostępu , datę i czas jej użycia oraz status operacji.

Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do danego pojemnika, otwarcie nie będzie możliwe.

https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/city3-1.png

Każdy może zgłosić problemy
z pojemnikami w jego sąsiedztwie
(przepełniony lub uszkodzony
pojemnik, bałagan wokół itp.)
korzystając z bezpłatnej aplikacji
mobilnej (do pobrania w Google
Play).

https://ecobins.pl/wp-content/uploads/2019/07/city4-1.png

dane z czujników i modułów kontroli dostępu są
gromadzone na serwerze EcoBins
i przetwarzane przez software
platformy analitycznej.

Dane te są dostępne online
w portalu EcoBins, aplikacjach
mobilnych oraz poprzez API.

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE
Zastosowanie:
dla służb miejskich, firm wywozowych, deweloperów, właścicieli nieruchomości i innych, którzy zarządzają pojemnikami na odpady i recyklingiem.
Korzyści:
dla miast:
 • weryfikacja jakości sortowania: dzięki kontroli dostępu do pojemników i identyfikacji osób wyrzucających odpady, możliwa jest weryfikacja poprawnego sortowania przez mieszkańców.
 • kontrola jakości usług firm komunalnych i optymalizacja doboru pojemników: EcoBins City umożliwia sprawdzanie, czy deklarowane opróżnienia pokrywają się ze spadkami poziomów wypełniania oraz przy jakim średnim zapełnieniu wykonuje się opróżnianie danego pojemnika, co umożliwia bardziej optymalny dobór ilości pojemników oraz harmonogramów wywozowych.
 • docelowo możliwość wprowadzenia rozliczeń z mieszkańcami w modelu pay as you throw, gdzie płaci się jedynie za ilość rzeczywiście wyrzuconych odpadów.
dla deweloperów:
 • nowoczesne pojemniki podziemne i półpodziemne to oszczędność miejsca, które może być przeznaczone na inne cele w ramach inwestycji.
 • brak konieczności budowy wiat śmietnikowych.
 • możliwość zamykania pojemników i nadawania dostępu do nich jedynie dla mieszkańców danej nieruchomości.
 • Zdalny monitoring stanu pojemników i niedopuszczanie do przepełnień.
dla firm komunalnych:
 • optymalizacja tras wywozu odpadów na podstawie informacji o lokalizacjach i poziomach wypełnienia pojemników oraz harmonogramach.
 • redukcja kosztów zbiórki odpadów, nawet do 40%.
 • inwentaryzacja lokalizacji oraz pojemników, łącznie z dokumentacją zdjęciową.
 • Zdalny monitoring poziomu wypełnienia oraz innych parametrów pracy pojemników i otrzymywanie powiadomień, w celu reagowania w sytuacjach alarmowych.
dla wszystkich:
 • zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla środowiska: krótsze i rzadsze wyjazdy śmieciarek to oszczędność zasobów i mniejsze zanieczyszczenie powietrza.
 • mniejszy ruch uciążliwych pojazdów do odbierania odpadów w dzielnicach mieszkaniowych.
 • brak przepełnionych pojemników.
 • oszczędności finansowe związane z bardziej optymalnym procesem zbiórki odpadów.
 • Większa higiena i estetyka pojemników podziemnych i pół podziemnych.
Integracja:
System EcoBins posiada udokumentowane interfejsy API, umożliwiające integrację z systemami informatycznymi urzędów gmin oraz firm wywozowych.
Wdrożenie:
Zamawiając system, twoja organizacja kupuje urządzenia oraz dostęp do platformy analitycznej i aplikacji mobilnych (patrz wyżej). Urządzenia są łatwe w montażu (montaż z użyciem śrub lub nitów). Na specjalne życzenie jest możliwa dostawa gotowych inteligentnych pojemników lub współpraca ze wskazanym producentem pojemników.
TECHNOLOGIA