Polityka informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest EcoBins Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 24/103a, 70-486 Szczecin, NIP: 8522618826, REGON: 363742223, e-mail: office@ecobins.pl, tel. (+48) 91 350 80 01

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji udzielania odpowiedzi zapytania dotyczące produktów EcoBins, przygotowywania ofert handlowych oraz obsługi zamówień;

3. Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz identyfikator urządzenia;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem danych z plików cookie, na temat korzystania z naszej strony, gromadzonych w narzędziu Google Analytics, dostarczanym przez Google Inc. z siedzibą w USA. Opis informacji gromadzonych przez te pliki cookie dostępny jest pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Podstawą prawną korzystania z usługi Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie klikając w następujący link: Ustawienia ciasteczek

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące RODO;

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;