Technologia

EcoBins jest usługą smart city, która wykorzystuje inteligentną infrastrukturę miejską i Internet Rzeczy dla lepszego zarządzania usługami komunalnymi.

URZĄDZENIA
OPROGRAMOWANIE