Inteligentny system
zarządzania zbiórką odpadów

Czym jest EcoBins?

EcoBins to platforma technologiczna do zarządzania procesami zbiórki i transportu odpadów komunalnych. Wspomaga optymalizację tych procesów, czyniąc je prostszymi, tańszymi i bardziej ekologicznymi.

Monitoring pojemników
Statystyki i prognozy
Planowanie tras śmieciarek
Ostrzeganie o zagrożeniach
Alerty mieszkańców

Jak to działa

EcoBins jest usługą smart city, która wykorzystuje inteligentną infrastrukturę miejską i Internet Rzeczy dla lepszego zarządzania usługami komunalnymi.

Monitoring

Czujniki

W pojemnikach na odpady znajdują się czujniki, które w regularnych odstępach czasu mierzą poziom ich wypełnienia. Zależnie od modelu, czujniki mogą badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę w środku.

Monitoring

Sieć GSM

Czujniki samoczynnie przesyłają zebrane dane na serwer centralny. Łączą się w tym celu z Internetem, korzystając z lokalnej sieci komórkowej.

Przetwarzanie danych

Platforma analityczna

Dane z czujników są na bieżąco przetwarzane przez oprogramowanie w chmurze, które porządkuje je i udostępnia użytkownikom systemu korzystającym z portalu EcoBins i aplikacji mobilnej.

Dostęp

Portal EcoBins

Z portalu korzystają pracownicy tak magistratu, jak i firm wywozowych. Logując się do niego, otrzymują dostęp do wszystkich danych i funkcji systemu.

Demo aplikacji

Wersja demo przedstawia dane z czujników wirtualnych i prawdziwych czujników w pojemnikach w wybranych miastach. W celu uzyskania dostępu do demo, prosimy o kontakt na info@ecobins.pl.

Ewidencja pojemników

Każdemu zarejestrowanemu pojemnikowi nadaje się identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień.

Monitoring pojemników

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i wyświetla informacje o ich stanie na interaktywnej mapie miasta.

Alarmy

Na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpoznaje, gdy z którymś z nich są problemy: jest przepełniony, przewrócił się lub pojawił się w nim ogień. EcoBins alarmuje także o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych problemach zgłaszanych przez mieszkańców (patrz: aplikacja mobilna)

Statystyki i prognozy

EcoBins rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i ustala na ich podstawie średnie wartości, na podstawie których można następnie ustalać, kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia i w których miejscach przydałyby się dodatkowe lub większe.

Optymalizacja tras śmieciarek

EcoBins proponuje najkrótsze możliwe trasy, łącząc jedynie te lokalizacje, z których rzeczywiście trzeba odebrać odpady (bo są zapełnione lub zbliża się termin wynikający z minimalnej częstotliwości opróżnień), uwzględniając przy tym liczbę i pojemności pojazdów, godziny pracy ekip, a nawet aktualne warunki na drogach.

Dostęp

Aplikacja mobilna

Z aplikacji mobilnej korzystają mieszkańcy, którzy mogą korzystać z wybranych funkcji systemu – w tym mapy pojemników i informacji o ich zapełnieniu. Oprócz tego aplikacja pozwala zgłaszać dodatkowe problemy dotyczące pojemników, takie jak nieporządek wokół czy utrudniony dostęp.

Produkty

Oferujemy produkty przeznaczonych do zarządzania pojemnikami różnych typów. Kluczowym elementem każdego z produktów są czujniki:

Centralny czujnik

w zależności od modelu bada w czasie rzeczywistym poziom wypełnienia pojemnika i/lub jego aktualne położenie.

Czujnik kart dostępu

kontroluje dostęp do pojemników. dzięki temu administrator zawsze wie, kiedy i komu wolno korzystac z danego pojemnika oraz kto i kiedy rzeczywiście go używał.

EcoBins
Metro

Model czujnika:

M1

Przeznaczenie:

pojemniki pasa przydrogowego o poj. do 120 l

Funkcje:
platforma analityczna:
Tak
pomiar wypełnienia:
Tak
badanie lokalizacji:
Opcjonalnie
karty dostępu:
Nie

EcoBins
Recycling

Model czujnika:

R1/R2

Przeznaczenie:

pojemniki na odpady segregowane o pojemności do 3,5 m3

Funkcje:
platforma analityczna:
Tak
pomiar wypełnienia:
Tak
badanie lokalizacji:
Opcjonalnie
karty dostępu:
Opcjonalnie

EcoBins
Vault

Model czujnika:

C1

Przeznaczenie:

pojemniki podziemne i półpodziemne

Funkcje:
platforma analityczna:
Tak
pomiar wypełnienia:
Tak
badanie lokalizacji:
Nie
karty dostępu:
Opcjonalnie

EcoBins
Tracker

Model czujnika:

T1

Przeznaczenie:

kontenery, toalety przenośne i inne pojemniki wymagające kontroli położenia

Funkcje:
platforma analityczna:
Tak
pomiar wypełnienia:
Nie
badanie lokalizacji:
Tak
karty dostępu:
Nie

EcoBins
Access

Model czujnika:

C1

Przeznaczenie:

dowolne pojemniki wymagające kontroli dostępu

Funkcje:
platforma analityczna:
Opcjonalnie
pomiar wypełnienia:
Nie
badanie lokalizacji:
Nie
karty dostępu:
Tak

Korzyści

EcoBins wpisuje się w koncepcję inteligentnego miasta i podobnie jak inne tego rodzaju przedsięwzięcia, wspiera zrównoważony rozwój, w którym lepsza jakość życia idzie w parze z mądrzejszym wykorzystaniem zasobów. Dzięki EcoBins:
 • zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla środowiska

  Krótsze i rzadsze wyjazdy śmieciarek to oszczędność zasobów i mniejsze zanieczyszczenie.

 • Zbiórka odpadów jest bardziej przyjazna dla mieszkańców

  Śmieciarki pojawiają się na podwórkach tylko wtedy – i zawsze wtedy – gdy są potrzebne. Nie ma przepełnionych pojemników, a wszystkie inne problemy są usuwane, gdy tylko się pojawią.

 • firmy wywozowe pracują szybciej i taniej

  Dzięki optymalizacji tras śmieciarek ekipy wywozowe oszczędzają czas i paliwo. Według naszych szacunków oszczędności te mogą wynieść 15-30% (zależnie od powierzchni i liczby pojemników).

 • polepsza się komunikacja z mieszkańcami

  Mieszkańcy otrzymują proste i wygodne narzędzie zgłaszania potrzeb i problemów, a pracownicy magistratu mogą szybciej i trafniej na nie reagować; dzięki temu powstają warunki sprzyjające współpracy i kształtowaniu postaw proekologicznych.

 • Rozliczenia usług wywozowych są prostsze

  Praca ekip wywozowych jest na bieżąco i automatycznie dokumentowana, a dokumentacja jawna i łatwo dostępna dla obu stron.

 • Gminy mają lepszą kontrolę nad realizacją celów dyrektywy ws. odpadów

  Zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE do r. 2020 kraje członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane osiągnąć 50-procentowy poziom powtórnego przetworzenia odpadów. Główny ciężar tego zadania spoczywa na gminach, które dzięki EcoBins, mogą prowadzić dokładne statystyki zbiórki odpadów do recyklingu, wykrywać ich kradzieże i łatwiej zbierać raporty o naruszeniach deklaracji śmieciowych.

Nasz zespół

Nasz Zespół

Zacznij używać

Wdrożenie EcoBins jest względnie łatwe i nie wymaga żadnych kosztownych inwestycji. Wystarczy, że zainstalujesz czujniki w pojemnikach na odpady – o całą resztę troszczymy się my. Aby korzystać z portalu EcoBins nie potrzebujesz żadnego specjalnego sprzętu, ani oprogramowania – wystarczy przeglądarka i dostęp do Internetu.

Koszty wdrożenia i korzystania z systemu – obejmujące cenę zakupu czujników i roczne opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania – zależą od wielu czynników i zawsze ustalamy je indywidualnie.

Skontaktuj się z nami lub użyj formularza, aby otrzymać ofertę.

Współfinansowanie

Wdrożenie systemu może być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zapytaj, a doradzimy ci, jak je pozyskać.

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Wiadomość22 − 17 =